Регуляторна діяльність

15 травня 2013 року

Некрасовська сільська рада подає на розгляд проекти рішення та аналізи регуляторного впливу. 

Просимо вносити свої пропозиції протягом 30 днів з дня опублікування даного матеріалу. Подати пропозиції можна в сільську раду за адресою: Вінницький район, с. Некрасове, вул. Некрасова, 1.

проект

 

У К Р А Ї Н А                                

НЕКРАСОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

_____    _______2013р.                                              _____сесія 6 скликання

 

Про місцеві податки і збори

      Відповідно  до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» 21 травня 1997 року № 280/97 –ВР (зі змінами) Закону України  «Про  засади  державної політики  у сфері  господарської діяльності»  від11.09.2003 р. № 1160-ІV та Податковим кодексом  України від 02.12.2010 року № 2755- VІ   з метою  поповнення  дохідної  частини місцевого бюджету сільська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  на території  Некрасовської сільської ради  такі місцеві податки і збори:

- податок на  нерухоме майно,  відмінне  від земельної  ділянки;

- єдиний податок;

- збір за впровадження  деяких видів  підприємницької діяльності;

- збір  за місця  для паркування  транспортних  засобів(не обов’язковий збір);

- туристичний збір ( не обов’язковий збір);

- збір про паркування транспортних засобів.

2. Затвердити положення по місцевих податках і зборах. (додатки № 1,2,3,4,.).

3.Затвердити ставку збору по місцевих  податках і зборах(додатки 5,6).

4. Секретарю сільської ради Гуменюк Л.В. дане рішення подати для офіційного оприлюдненн в друкованих засобах масової інформації Комунальну газету “Вінницький район” у десятиденний строку.

5. Головному бухгалтеру  сільської ради  прийняте рішення у десятиденний термін з дня оприлюднення   надіслати  до ОДПІ Вінницьке відділення, постійно здійснювати контроль за надходженням місцевих податків і зборів.

6. Дане рішення діє з 01.01.2014року протягом року.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та цін.

 

Сільський голова                                                                             В.Г.Тарасюк

 

Додаток  № 1

                                                                                            до рішення  ___ сесії

6 кликання

                                                                                            Некрасовської сільської ради

                                                                                        від _____________ 2013 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  податок на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки.

 

1. Загальні положення.

Податок  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється  відповідно до  розділу 1 ст.10 п.10.1 та ст.265 розділу ХП  «Місцеві податки та збори»  Податкового кодексу України   від 02 грудня 2010р. №2755-УІ.

2. Платники податку.

Платниками податку є  фізичні та  юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення  платників податку  в разі  перебування об’єктів  нерухомості у спільній   частковій або  спільній  сумісній  власності  кількох осіб:

- якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб,  платником податку є кожна з  цих осіб за належну їй  частку;

- якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але неподілений в  натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше невстановлене судом;

- якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності  кількох осіб  і поділений  між ними  в натурі, платником податку є кожна з цих осіб  за належну  їй частку

3. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості  фізичних та юридичних осіб.

4. База оподаткування.

Житлова площа  об’єкта житлової нерухомості   фізичних та юридичних осіб.

База  оподаткування  об’єктів  житлової  нерухомості,  які перебувають у власності  фізичних  осіб, обчислюється  органом  державної податкової служби  на підставі  даних  Державного  реєстру  речових прав  на нерухоме майно,  що безоплатно  надаються  органами  державної   реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єктів  житлової нерухомості,  що  перебувають   у власності  юридичних осіб,  обчислюється  такими особами самостійно  виходячи  з житлової площі  об’єкта оподаткування на підставі  документів,  що підтверджують  право власності на такий об’єкт.

 У разі  наявності у платника податку  кількох об’єктів  оподаткування  база  оподаткування  обчислюється окремо  за кожним  з таких об’єктів.

5. Пільги із сплати податку.

Для  осіб,  житлова  площа   об’єкта  житлової нерухомості,  яких  становить  до 

-  для квартири  на 120 кв. метрів

-  для житлового  будинку  на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз на базовий податковий (звітний) період і  застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа -  платник   податку зареєстрована у установленому законом порядку, або за вибором  такого  платника  до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває у власності.

6. Ставка податку.

Ставка  податку встановлюється за 1 кв.м житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

- для житлових будинків, житлова площа, яких не перевищує 500 кв. м. ставка податку становить 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного року;

- для житлових будинків житлова плаща, яких перевищує 500кв.метрів ставка податку становить 2,7% мінімальної заробітної плати.

7. Порядок сплати податку та зарахування його до бюджету.

Обчислення суми податку  з об’єктів житлової нерухомості проводиться органом державної податкової служби. Податкове повідомлення про суму податку   надсилається платникам за місцезнаходженням об’єкта  житлової нерухомості до 1 липня звітного року.

Податок сплачується за місцем  розташування об’єкта оподаткування і зараховується до  місцевого бюджету.

Податкове зобов’язання за звітний рік  сплачується;

- фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення  податкового повідомлення.

8. Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність та своєчасність сплати податку покладається на платників податку.

9. Контроль за сплатою податку.

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснюється державними податковими інспекціями.

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.В.Гуменюк                   

 

 

                                                                                                             Додаток №2

                                                                                          до рішення ______сесії

6 скликання                                                                                                Некрасовської сільської  ради

                                                                         від _____________2013р..

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

      1. Загальні положення

1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм  справляння податків та зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків  та зборів на сплату єдиного податку у відповідності до норм Податкового  кодексу України.

1.2. Фізична особа – підприємець може самостійно обирати спрощено систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам прописаним у Податковому кодексі України та зареєстрована платником єдиного податку.

           2. Платники податку

2.1. Платниками податку є суб'єкти малого підприємництва-фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень.

2.2. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

а)  податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);

б) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України;

в) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

г) плата за користування надрами;

ґ) збір за спеціальне використання води;

д) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

е) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

2.3. Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюються суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року
№ 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) , у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

2.4. Суб'єкти господарювання (фізичні особи – підприємці),  які  застосовують  спрощену  систему оподаткування, обліку та звітності,  поділяються  на такі групи  платників  єдиного податку:

2.4.1. Перша група: фізичні особи  підприємці,  які  не використовують  працю  найманих  осіб,  здійснюють  виключно  роздрібний продаж  товарів  з торгівельних  місць  на ринках  або провадять  господарську  діяльність  з надання побутових послуг  населенню  і обсяг  доходу  яких протягом  календарного року  не перевищує 150000 гривень;

      Друга група: фізичні особи підприємці,  які  здійснюють  господарську діяльність з надання по продаж товарів,  послуг,  утому числі  побутових, платниками  єдиного податку  або населенню, виробництво або продаж  товарів,  діяльність  у сфері  ресторанного господарства, за умови,  що протягом  календарного року  відповідають  сукупності  таких  критеріїв:

-  не  використовують  працю найманих осіб  бо кількість  осіб,  які  перебувають  з ними у трудових  відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Для  цього  підпункту  не поширюється  на фізичних  осіб – підприємців,  які  надають посередницькі  послуги  з купівлі, продажу,  оренди та оцінювання нерухомого  майна.

2.5. При  розрахунку  загальної кількості  осіб,  які перебувають  у трудових відносинах  з платником  єдиного податку - фізичною  особою,  не враховуються  наймані працівники,  які перебувають у відпустці у зв’язку  з вагітністю  і пологами  та у відпустці  по догляду за  дитиною  до досягнення нею  передбаченого  законодавством  віку.

2.6. Не   можуть  бути  платниками  єдиного  податку:

Суб’єкти  господарювання (фізичні  особи - підприємці),  які  здійснюють:

1. Діяльність з організації, проведення  азартних  ігор;

2. Обмін  іноземної валюти;

3. Виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів ( крім  роздрібного продажу  паливно-мастильних  матеріалів   в є  до 20  літрів ємностях  до 20  літрів  та діяльності   фізичних   осіб,  пов’язаної з  роздрібним  продажем пива  та столових вин);

4. Видобуток,  виробництво,  реалізацію  дорогоцінних  металів  і дорогоцінного  каміння,  у  числі органогенного утворення;

5. Видобуток,  реалізацію корисних копалин;

6. Діяльність  у сфері  фінансового  посередництва,  крім діяльності  у сфері страхування, яка  здійснюється  страховими  агентами, визначеними Законом України  « Про страхування», сюрвейєрами, аварійними  комісарами  та аджастерами,  визначеними розділом ІІІ Податкового  Кодексу;

7. Діяльність  з  управління  підприємствами;

8. Діяльність з надання послуг пошти  та зв’язку;

9. Діяльність  з продажу  предметів  мистецтва  та  антикваріату, діяльність з організації,  проведення  гастрольних заходів;

2.6.1. Фізичні  особи – підприємці,  які  надають в оренду земельні  ділянки,   загальна площа  яких перевищує 0,2 гектара,  житлові приміщення, загальна  площа  яких  перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові  приміщення ( споруди, будівлі) таабо  їх частини, загальна  площа  яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.6.2. Фізичні особи – підприємці,  які здійснюють  технічні  випробування  та дослідження ( група 74.3. КВЕД ДК 009: 2005), діяльність у сфері  аудиту;

2.6.3. Фізичні особи – нерезиденти;

2.6.4.  Суб’єкти  господарювання, які  на день  подання  заяви  про реєстрацію  платником  єдиного податку  мають податковий борг,  крім  безнадійного  податкового  боргу,   що  виник  внаслідок  дії   обставин  непереборної   сили  (форс-мажорних  обставин)

3. Об’єкт  оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є доходи платника єдиного податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком.

4. Ставка податку

Ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб справляють в сумі згідно з додатком до Порядку.

5. Порядок обчислення податку

Некрасовською сільською радою встановлюються ставки єдиного податку для першої і другої груп платників.

5.1. Для першої  групи  платників  встановлюються  ставки єдиного податку  у розмірі від 8 до 10 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 1 січня податкового (звітного) року,  з розрахунку  на календарний  місяць,  наведених  у додатку 5 до рішення.

5.2. Ставки  єдиного податку  для другої  групи  платників  встановлюється  в межах від 10 до 20 відсотків  мінімальної  заробітної плати, встановленої  законом  на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць, наведених у додатках 6.

5.3. У разі здійснення  платниками єдиного податку першої  та другої груп  кількох видів  громадської  діяльності застосовується  максимальний розмір ставки  єдиного податку, встановлений для таких  видів  господарської діяльності.

6. Податковий період

Протягом року для платника єдиного податку встановлюються звітні періоди:

- для платників  єдиного податку першої групи календарний рік;

- для платників єдиного податку другої групи  календарний квартал.

Особливості визначення  початку  та закінчення  податкового періоду  у різних  випадках передбачені  пунктами 294.1-294.7  статті 294 Податкового кодексу України.

7. Строк та порядок  сплати  податку

7.1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний  податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа (включно)  поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У  разі якщо сільська рада  приймає  рішення щодо зміни раніше  встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

7.2. Платники єдиного податку третьої, четвертої груп сплачують єдиний податок  протягом десяти  календарних  днів  після  граничного  строку подання  податкової декларації  за податковий (звітний) квартал.

7.3. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують  працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30  і більше календарних днів.

7.4. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується  протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової  декларації за податковий (звітний) квартал.

7.5. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються  такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця,  в якому до  органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської  діяльності. 

8. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу  обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення  отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені  Міністерством фінансів України.

Платники єдиного податку четвертої  групи використовують дані  спрощеного бухгалтерського обліку  щодо  доходів та витрат з урахуванням  положень пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби  податкову  декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив  перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.1 цього Положення, або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками,  встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Платники єдиного податку першої групи подають органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового(звітного) періоду,  у разі  перевищення  протягом  року обсягу доходу, визначеного  у  пункту 2.1.  цього Положення,  або самостійного   прийняття рішення  про перехід  на сплату  податку за ставками, встановленими  для платників   єдиного  податку другої або  третьої групи.

Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного  податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Форма податкової декларації платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4. і 6.5  цього розділу, встановлюється центральним органом державної податкової  служби за погодженням з Міністерством фінансів України.

Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2, 296.4-296.7 статті Податкового кодексу України.

9. Особливості нарахування,  сплати  та подання звітності з  окремих  податків і зборів платниками  єдиного податку.

Платники  єдиного  податку звільняються від обов’язку  нарахування, сплати  та подання податкової  звітності  з таких  податків і  зборів:

1. Податку  на прибуток підприємств.

2. Податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єктів  оподаткування),  що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані  згідно з  цією главою.

3. Податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання  яких розташоване  на митній  території України, крім податку  на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України.

4. Земельного податку, крім земельного податку за земельну ділянку, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності.

5. Збору за провадження  деяких видів підприємницької діяльності.

6. Збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7. Цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку  в порядку та розмірах,  встановлених Податковим кодексом України.

Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь  фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових  відносинах.

10. Відповідальність  платника єдиного податку.

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум   єдиного податку,  а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

Секретар  сільської ради                                                                        Л.В.Гуменюк

 

 

проект

УКРАЇНА

НЕКРАСОВСЬКА сільська   рада

Вінницького району    Вінницької   області

 

РІШЕННЯ

 

_____________2013 року                                                __ сесія 6 скликання

  

Про  ставки   єдиного податку

Відповідно до п.24. ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв`язку із введенням в дію з 01.01.2012р. Закону №4014-УІ від 04.11.2011р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деякі  інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування  обліку та звітності» сільська рада :

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців  відповідно  до всіх видів підприємницької діяльності, які не суперечать чинному     законодавству:

- для першої групи платників єдиного податку – 10% розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – 20% розміру мінімальної  заробітної плати.

2. Дане рішення набирає чиності з 01.01.2014 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера Некрасовської  сільської  ради Яворську М.К.

 

Сільський голова                                                                                В.Г.Тарасюк

 

 

проект

 

УКРАЇНА

НЕКРАСОВСЬКА сільська   рада

Вінницького району    Вінницької   області

 

РІШЕННЯ

 

______________2013р.                                              ____ сесія 6 скликання

      

Про  встановлення ставок на деякі

види підприємницької діяльності на 2014 рік.

 

Відповідно  до  п.24. ст.43  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим Кодексом України  від 02.12.2010р. та у зв`язку із  введенням в дію з 01.01.2012р. Закону № 4014-УІ від 04.11.2011р. «Про   внесення змін до Податкового кодексу України  та  деякі  інших  законодавчих  актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності»        сільська рада :

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити на території сільської ради збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності в слідуючих розмірах:

- ставка збору за торгівельну діяльність (роздрібна та оптова торгівля) та надання платних послуг з розрахунку на календарний місяць у розмірі від мінімальної заробітної плати  на 01.01.2014р. – 0,1;

- ставка збору за впровадженя діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправочних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

- ставка збору за провадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту в розмірі мінімальної заробітної плати щорічно – 0,05;

- ставка збору за провадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту в розмірі мінімальної заробітної плати  - 0,02 в один день.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2014 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера  Некрасовської сільської ради Яворську М.К.

 

Сільський голова                                                                           В.Г.Тарасюк

 

                                                                                                            Додаток №3

до рішення____ сесії 6 скликання

                                                                                    Некрасовської сільської ради

                                                                                           від _____ липня 2013р.             

                                                                                         

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності

          1.Загальні положення

Збір за впровадження деяких видів підприємницької  діяльності встановлюється  згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI.

2. Платники збору

Платниками збору суб’єкти  господарювання (юридичні  особи  та фізичні  особи – підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому  порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торгівельна  діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним  Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

3. Ставки збору

Ставка збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання  платних послуг встановлюється  сільською радою з розрахунку на календарний  місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої  законом на 1 січня календарного року з урахуванням місцезнаходження пункту  продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Ставка збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання  платних послуг становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2014р.

Ставка збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами,  скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних  автозаправних станціях, заправних пунктах становить 0,3 розміру мінімальної  заробітної плати на 01.01.2014р.

Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний  місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2013р.

Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

а) для використання  грального автомата ( грального-автомата «кран-машина», грального автомата на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення  платних розважальних ігор) - розмір  мінімальної заробітної  плати на 01.01.2014р.;

б) для використання гральних жолобів(доріжок) кегельбану, боулінга,  що  вводять в дію за допомогою жетона, монети або без них -  розмір мінімальної  заробітної  плати на 01.01.2014 р., збільшений у 2 рази, за кожен гральний жолоб (доріжку);

в) для використання  столів  для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них,  крім  столів  для  більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.204р. за кожний стіл для більярда;

г) для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної  заробітної плати на 01.01.2014 р. за кожне гральне місце.

Ставка збору за провадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового  торгового патенту в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2014 щорічно.

Ставка збору за провадження торгівельної діяльності із придбанням  короткотермінового торгового патенту за один день становить в розмірі 0,02 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2014р.

Ставки збору округляються (менше як 50 копійок - відкидається, а 50 копійок і більше - округляється до однієї гривні)

4. Порядок  сплати  збору.

Порядок  сплати  збору  платниками  збору, які:

а) провадять торгівельну діяльність або надають платні послуги (крім  пересувної торгівельної мережі) – збір сплачується за місцезнаходженням  пункту  продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг – за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торгівельну мережу – за місцем  реєстрації таких платників;

д) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  за місцем провадження такої діяльності.

5. Строки сплати збору.

1. За  провадження торгівельної діяльності з придбанням короткотермінового   торгового патенту – не пізніше як за один календарний день до початку  провадження такої діяльності.

2. За провадження торгівельної діяльності (крім торгівельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання  платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15 числа, який  передує звітному місяцю.

3. За здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання  торгового патенту, зменшується  сума збору, яка підлягає  внесенню  в останній  місяць (квартал)  його дії.

Платники збору  можуть здійснити  сплату  збору  авансовим  внеском до кінця календарного  року.

Суми збору,  не сплачені в установлені строки, вважаються  податковим боргом і стягуються  до бюджету  згідно з положеннями цього Кодексу.

6. Порядок  використання  торгового патенту.

Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений: на фронтальній вітрині  магазину, а за її відсутності -  біля ресторатора розрахункових операцій;

-  На фронтальній вітрині  малої архітектурної  форми;

-  На табличці  в автомагазинах, на  розвозках  та інших  видах  пересувної   торгівельної мережі, а також на лотках,  прилавках  та інших  видах  торгівельних  точок, відкритих у відведених  для торгівельної діяльності  місцях;

-   У пунктах обміну іноземної валюти;

-  У приміщенні  для надання  платних послуг, а також  у приміщеннях, в яких  проводяться розважальні  ігри.

-  Торговий патент повинен  бути відкритий  та доступний для огляду.

Для запобігання  пошкодженню  торгового  патенту (вигорання  на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування  сторонніми  особами тощо)  дозволяє розміщувати нотаріально  засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал  такого патенту  повинен  зберігатися у відповідної особи суб’єкта господарювання  або відповідальної особи  відокремленого  підрозділу,  яка  зобов’язана надавати  його  для огляду  уповноваженим  законом  особам.

Торговий патент  діє  на території,  на яку  поширюються  повноваження  органу, який здійснив  реєстрацію  суб’єкта  господарювання,  або  за місцезнаходженням  відокремленого підрозділу.

Передача торгового патенту іншому суб’єкту  господарювання  або іншому  відокремленому  підрозділу  такого суб’єкта  не дозволяється.

Торговий патент, виданий для провадження торгівельної діяльності з використанням пересувної  торгівельної мережі (автомагазини, розвозки  тощо),  діє на території України.

7. Строк дії торгового патенту.

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім  короткотермінового  торгового  патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить  60 календарних  місяців.

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до  п’ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією  статтею строк, дія такого патенту  анулюється  з першого числа місяця, що настає за  місяцем,  у якому   відбулось таке порушення.

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього  Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової  служби.   При цьому торговий патент підлягає поверненню органу  державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

Секретар сільської ради                                                                   Л.В.Гуменюк

 

                                                                                                     Додаток № 4

                                                                                рішення ____ сесії 6 скликання                                                                                                                          Некрасовської сільської ради                                                                                                                        від  _____ липня  2013р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

І.Загальні  положення.

Туристичний збір згідно р.Іст.10 п.10.2 та ст.268 розділу ХП «Місцеві податки та збори» Податкового  кодексу України від 02 грудня 2010р. №2755-УІ  являється місцевим збором,  кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Туристичний збір - це місцевий збір за отримання (споживання) з тимчасового  проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2. Платники збору.

Юридичні або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються  сільською радою справляти збір на  умовах договору з сільською радою.

3. Ставка збору.

Ставка збору встановлюється в  розмірі 0.5 відсотка від вартості усього періоду проживання  за вирахуванням  податку на додану вартість.

4. База справляння збору.

Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання за вирахуванням податку на додану вартість. До вартості проживання не включаються витрати на харчування та побутові послуги.

5. Порядок сплати збору та зарахування його до бюджету.

Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця.

6. Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати збору  покладається на платників  збору відповідно до чинного законодавства.

7. Контроль за сплатою збору.

Контроль за правильністю та своєчасністю  сплати збору здійснюється державними податковими інспекціями.

 

  Секретар    сільської  ради                                                                   Л.В.Гуменюк         

 

                                                                                                       Додаток № 5

до  рішення ____сесії 6 скликання                                                                                                                       Некрасовської сільської ради                                                                                                               від  _____________ 2013р.

 

                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про  паркування транспортних засобів.

 

   І.Загальні  положення.

Збір за місце для паркування транспортних засобів стаття 266р. XII «Місцеві податки та збори» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010р. №2755-УІ  являється місцевим збором, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Збір за місце для паркування транспортних засобів - це місцевий збір за провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.

2. Платники збору.

Юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

3. Ставка збору.

Ставка збору встановлюється в  розмірі 0,03 відсотка від мінімальної заробітної плати установленої законом на 1 січня звітного року.

4. База справляння збору.

Базовий період дорівнює календарному кварталу.

5. Порядок сплати збору та зарахування його до бюджету.

Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів.

6. Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати збору  покладається на платників  збору відповідно до чинного законодавства.

7. Контроль за сплатою збору.

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати збору здійснюється державними податковими інспекціями.

 

Секретар сільської ради                                                            Л.В.Гуменюк                

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж